Afterwork på Lille dragen

Arrangementsinformasjon

Afterwork -Lille dragen (Fredrikstad)

Festivalmusikere

Fredag 3. september 17:00

_______________________________ 

Vi inviterer igjen til «afterwork» - musikk og fredagspils med flere av våre festivalmusikere på Lille Dragen pub, gamle West End. 

La oss å sitere Christer Hvam som var tilstede under fjorårets pubkonsert;

"Rune Halvorsen og kammerfestens øvrige ildsjeler har aldri hatt i hensikt å være fjonge i fjøra, og insisterer på at også musikk som ikke umiddelbart antenner allsangbehovet kan forlyste oss. Kammerfest utfordrer de vante oppfatninger om hvor slik musikk skal spilles, og hvordan den kan fremføres."

"Afterwork – en oppfordring om å ta fredagspilsen akkompagnert av musikk i skjæringspunktet mellom det lettbente og sofstikerte i det klassiske repertoaret. En strålende idé, annet er det ikke å si om den saken."

God musikk er god musikk, og fredag ettermiddag kommer den til Lille Dragen!