Familieforestilling «De tre bukkene bruse vender tilbake»

Arrangementsinformasjon

Familiekonsert «De tre bukkene bruse vender tilbake» -Bibliotekets aula (Fredrikstad)

Monica Hjelle og Knut Henriksen

Lørdag 29. august 12:00

_______________________________

«Bukkene Bruse vender tilbake»

.. er en leken musikkteaterforestilling som skal stimulere til språkutvikling og fantasi! Ved bruk av klarinett, hånddukker og musikk bringer skuespillerne Monica Hjelle og Knut Henriksen den eventyrlige fortellingen om de tre Bukkene Bruse til livet.  Forestillingen er laget på barnas premisser og er tilrettelagt med en god kombinasjon av ulike formidlingsformer som bla. bruken av dialog, sang, musikk og god  gammeldags historiefortelling. En interaktiv forestilling hvor barna har mulighet til å delta underveis! Dette blir moro for store og små!

(ca. varighet 35 min.)

____


Monica Hjelle er en ekte Østfold-dame som har jobbet på de fleste scener i Norge siden 1994. Hun har spilt hovedrollen i stykker som «Gift» av Alexander Kielland på Rogaland Teater, Dronningen i «Hamlet» på Nordland teater, Effie Marconi i «Dickie Dick Dickens» på Oslo Nye og mestrer både den dramatiske sjangeren så vel om den komiske. Monica herjet land og strand rund og ble komiprisnominert for «Ibsens samlede verk på 68 minutter» i 2004. I Østfold har hun spesielt utmerket seg i «Brottet på Hvaler» i diverse stykker siden 2006. Monica synger dessuten fletta av de fleste og hun deltok i Melodi Grand prix i 2007. Monica spilte også i NRK-serien «Kampen for tilværelsen» i rollen som Margaret Loe.

Foto: Trond Gudevold

Knut Henriksen

Klarinettisten Knut Henriksen er fra Fredrikstad, men er nå bosatt i Halden. Han har vært med som én av initiativtakerne til Kammerfest i Østfold siden høsten 2012.

Knut har i hele sitt yrkesaktive liv som musiker hatt nær tilknytning til Østfold. Både som fast ansatt musiker i den tidligere Divisjonsmusikken i Halden, som nå har blitt til Det Norske Blåseensemble, og gjennom sin gjerning som frilansmusiker, instruktør, dirigent og klarinettpedagog, har han spredd musikkglede til fylkets befolkning i over 40 år!

Selv om han er nært knyttet til sitt hjemfylke, har Knut alltid søkt nye utfordringer og ny kunnskap både utenbys og utenlands. Av en lang rekke meritter, vil vi nevne hans studier med Bent Neuchs Sørensen i København, studieopphold i Sveits og Italia, hvor sistnevnte også gav innpass i det velrennomerte ensemblet Fiati di Parma.

Smittevern er viktig for oss i Kammerfest. Alle våre arrangementer vil foregå innenfor rammene som er anbefalt både lokalt og fra myndighetene. Det vil være rom for god avstand, nøye desinfiksjon og renhold.


Vil du vite mer om festivalen, lese mer om konsertene eller bli medlem av venneforeningen for gode tilbud og rabatter? Besøk kammerfest.no